Từ ngày 1/7/2024 tăng mức đóng BHYT hộ gia đình

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.34 triệu đồng/tháng, dẫn đến việc tăng mức đóng BHYT hộ gia đình theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP
bhxh-1-1718519298.jpg

1. Mức đóng BHYT hộ gia đình tăng

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.34 triệu đồng/tháng, dẫn đến việc tăng mức đóng BHYT hộ gia đình theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

Thành viên thứ nhất: 4,5% lương cơ sở, tương đương 1.263.600 đồng/năm (tăng từ 972.000 đồng/năm).

Thành viên thứ hai: 70% mức đóng của người thứ nhất, tương đương 884.520 đồng/năm (tăng từ 680.400 đồng/năm).

Thành viên thứ ba: 60% mức đóng của người thứ nhất, tương đương 758.160 đồng/năm (tăng từ 583.200 đồng/năm).

Thành viên thứ tư: 50% mức đóng của người thứ nhất, tương đương 631.800 đồng/năm (tăng từ 486.000 đồng/năm).

Thành viên thứ năm trở đi: 40% mức đóng của người thứ nhất, tương đương 505.440 đồng/năm (tăng từ 388.800 đồng/năm).

2. Quyền lợi hưởng BHYT mở rộng

Cùng với việc tăng mức đóng, quyền lợi hưởng BHYT cũng được mở rộng từ ngày 1/7/2024. Theo quy định, người tham gia BHYT sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Như vậy, thay vì chi trả tối đa 270.000 đồng/lần khám như trước đây, từ 1/7/2024, người tham gia BHYT sẽ được chi trả 100% chi phí cho các lần khám có chi phí dưới 351.000 đồng.

Lưu ý:

Mức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo tham gia BHYT hộ gia đình vẫn giữ nguyên theo quy định.

Người tham gia BHYT đã đóng đủ thời hạn sử dụng thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024 không phải đóng thêm tiền do tăng lương cơ sở.