Khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2024,người dân cần lưu ý điều gì?

Những điều quan trọng người lao động cần biết khi lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2024,mời quý độc giả cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
tien-44-1716004135.jpg

1. Hàng loạt mức hưởng trợ cấp BHXH sẽ tăng

Từ ngày 1/7/2024, khi lương cơ sở tăng, nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng sẽ tăng theo, do công thức tính dựa trên lương cơ sở. Các thay đổi cụ thể như sau:

 • Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau: Tăng từ 540.000 đồng/ngày lên 702.000 đồng/ngày.
 • Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: Tăng từ 3.600.000 đồng lên 4.680.000 đồng.
 • Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: Tăng từ 540.000 đồng/ngày lên 702.000 đồng/ngày.
 • Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
  • Suy giảm 5% khả năng lao động: Tăng từ 9.000.000 đồng lên 11.700.000 đồng. Mỗi 1% suy giảm thêm sẽ được hưởng thêm 1.170.000 đồng (hiện hành là 900.000 đồng).
  • Suy giảm 31% khả năng lao động: Tăng từ 540.000 đồng/tháng lên 702.000 đồng/tháng. Mỗi 1% suy giảm thêm sẽ được hưởng thêm 46.800 đồng/tháng (hiện hành là 36.000 đồng/tháng).
  • Suy giảm từ 81% trở lên kèm theo các tình trạng đặc biệt (liệt cột sống, mù hai mắt, cụt/ liệt hai chi, hoặc bệnh tâm thần): Tăng trợ cấp phục vụ từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng.
  • NLĐ tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc trong thời gian điều trị: Thân nhân sẽ nhận trợ cấp một lần tăng từ 64.800.000 đồng lên 84.240.000 đồng.
  • Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật: Tăng từ 540.000 đồng/ngày lên 702.000 đồng/ngày.
 • Lương hưu hằng tháng thấp nhất: Tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng, với điều kiện đủ điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH 2014.
 • Trợ cấp mai táng: Tăng từ 18.000.000 đồng lên 23.400.000 đồng.
 • Trợ cấp tuất hàng tháng: Tăng từ 900.000 đồng lên 1.170.000 đồng; đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng, tăng từ 1.260.000 đồng lên 1.638.000 đồng.

2. Đối tượng được tăng lương hưu

Theo Điều 63 Luật BHXH 2014, tiền lương đã đóng BHXH để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/2016, sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm nhận lương hưu. Do đó, khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7/2024, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ trong trường hợp này cũng sẽ tăng.

3. Tăng mức đóng BHYT tối đa

Theo Điều 17 và Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, mức đóng BHYT hằng tháng đối với NLĐ bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; NLĐ đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT tối đa là 46.800.000 đồng/tháng, do đó, mức đóng BHYT tối đa hằng tháng từ ngày 1/7/2024 sẽ là 702.000 đồng/tháng (hiện hành là 540.000 đồng/tháng).

4. Tăng điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục

Theo điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh (KCB) theo quy định sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2024, số tiền này sẽ tăng từ 10.800.000 đồng lên 14.040.000 đồng.