Lương cơ sở tăng 30% từ 1/7: 10 nhóm đối tượng được hưởng, công chức, viên chức có thành tích được thưởng thêm

Lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng áp dụng cho 10 nhóm đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức từ trung ương đến cấp xã; nhân viên hợp đồng; người làm việc trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ;...
tien-luong-16511411474571358847597-1706368092.jpg

10 trường hợp được hưởng mức lương cơ sở mới bao gồm: Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; nhân viên hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Ngoài ra, các trường hợp khác như sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội và hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố cũng được áp dụng mức lương cơ sở mới.

Các đơn vị áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 với tiền lương từ 1/7. Việc bảo lưu áp dụng đến khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.