Kinh tế số là gì?

Kinh tế số (Digital economy) là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng, …) mà công nghệ số được áp dụng.

Các đặc điểm của kinh tế số

  • Sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm yếu tố đầu vào chính: Công nghệ số là nền tảng của kinh tế số, bao gồm các công nghệ như Internet, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn,... Dữ liệu số là sản phẩm của hoạt động của công nghệ số, là nguồn lực quan trọng của kinh tế số.
  • Tác động mạnh mẽ đến sản xuất, phân phối, tiêu thụ: Kinh tế số đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các khâu của quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ. Trong sản xuất, kinh tế số đã thúc đẩy tự động hóa, robot hóa, sản xuất ảo,... Trong phân phối, kinh tế số đã thúc đẩy thương mại điện tử, logistics thông minh,... Trong tiêu thụ, kinh tế số đã thúc đẩy tiêu dùng thông minh, tiêu dùng cá nhân hóa,...
  • Tạo ra các mô hình kinh doanh mới: Kinh tế số đã tạo ra các mô hình kinh doanh mới, như kinh doanh dựa trên nền tảng (platform), kinh doanh theo yêu cầu (on-demand), kinh doanh theo thuê bao (subscription),...
9-1700197929.jpg

Kinh tế số có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các vai trò sau:

  • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Kinh tế số đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
  • Tạo ra nhiều việc làm mới: Kinh tế số đã tạo ra nhiều việc làm mới, trong đó có các việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, logistics,...
  • Tăng cường kết nối và hợp tác quốc tế: Kinh tế số đã thúc đẩy kết nối và hợp tác quốc tế, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thị trường toàn cầu.

Xu hướng phát triển của kinh tế số: Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam. Theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, kinh tế số toàn cầu sẽ đạt 23,6 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Tại Việt Nam, kinh tế số dự kiến đạt 100 tỷ USD vào năm 2025.

8-1700197929.png

Các xu hướng phát triển của kinh tế số bao gồm:

  • Sự phát triển của công nghệ số: Công nghệ số sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội mới cho kinh tế số.
  • Sự phát triển của dữ liệu số: Dữ liệu số sẽ trở thành nguồn lực quan trọng của kinh tế số.
  • Sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới: Các mô hình kinh doanh mới sẽ tiếp tục phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Kinh tế số là một xu hướng phát triển tất yếu của nền kinh tế thế giới. Việt Nam cần tận dụng cơ hội của kinh tế số để phát triển kinh tế - xã hội.