Ôtô đi cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ thu phí?

Ngày 27/6, Quốc hội đã thông qua Luật Đường bộ, trong đó quy định việc thu phí đối với ô tô sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Theo Luật Đường bộ, phí sử dụng đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân và quản lý bởi Nhà nước sẽ được thu và nộp vào ngân sách Nhà nước, được sử dụng cho việc bảo trì, sửa chữa và nâng cấp các tuyến cao tốc.

cao-toc-1-1719479184.jpg
Hình ảnh minh họa

Việc thu phí không dẫn đến "phí chồng phí" vì người tham gia giao thông có thể lựa chọn sử dụng đường quốc lộ song hành miễn phí. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về điều kiện và thời điểm thu phí, cũng như việc các tổ chức nhận nhượng quyền thu phí phải nộp tiền thu được vào ngân sách Nhà nước.

Luật Đường bộ cũng quy định về vận tải đường bộ, quyền và nghĩa vụ của các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên ô tô. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và là một trong hai luật được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ.