Tổng hợp 40 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam hay nhất

Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam từ xa xưa được ông cha truyền lại với nhiều ý nghĩa và kinh nghiệm đáng quý. Hãy tham khảo 40 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ sau đây để làm phong phú thêm vốn hiểu biết của mình.
ca-dao-tuc-ngu-viet-nam-1-1700486352.jpeg

1. Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

2. Ăn cháo, đá bát.

3. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

4. Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

5. Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

6. Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.

7. Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

8. Dạy con từ thuở còn thơ

Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.

9. Anh em như thể tay chân.

10. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

12. Cá lớn nuốt cá bé.

13. Con hơn cha là nhà có phúc.

14. Đói cho sạch, rách cho thơm.

15. Đèn nhà ai nhà nấy rạng.

16. Gieo gió gặt bão

Giấy rách phải giữ lấy lề.

17. Gừng càng già càng cay.

Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét.

19. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

20. Ăn một miếng, tiếng để đời.

Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

22. Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

23. Ai đưa con sáo sang sông

Để cho con sáo sổ lồng bay ra.

24. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng.

25. Bói ra ma, quét nhà ra rác.

26. Anh về học lấy chữ hương

Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.

27. Bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè.

28. Cái nết đánh chết cái đẹp.

29. Cái áo không làm nên thầy tu.

30. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.

32. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối

33. Ách giữa đàng, quàng vào cổ.

34. Dĩ hòa vi quý.

35. Ăn có chỗ, đỗ có nơi.

36. Chim có tổ, người có tông.

37. Mất lòng trước, được lòng sau..

38. Con hát mẹ khen hay.

39. Nước chảy đá mòn

40. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.