Đối tượng nào được nâng bậc lương khi cải cách tiền lương 2024?

SongLamPlus
Những đối tượng nào sẽ được nâng bậc lương khi cải cách tiền lương 2024 là quan tâm của nhiều người lao động.

Thời gian gần đây, những thông tin xoay quanh việc cải cách tiền lương năm 2024 được nhiều người lao động cực kỳ quan tâm. Vậy những đối tượng nào sẽ được xét nâng bậc lương nếu cải cách thực sự diễn ra vào năm tới.

doi-tuong-nao-duoc-nang-bac-luong-khi-cai-cach-tien-luong-2024-1-1698921054.jpg

Theo nội dung Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, 2 đối tượng được cải cách tiền lương gồm: cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công); người lao động trong doanh nghiệp.

Về việc nâng bậc lương thì đây là một trong những yếu tố được đề ra để thiết kế bảng lương mới, cụ thể:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công):

Xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

tang-luong-1698921342.jpg

Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Như vậy, theo nội dung cải cách, để thiết kế bảng lương mới thì cần phải hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khu vực công nhằm phù hợp với quy định của bảng lương mới.