Đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách chọn lọc siêu hay

Đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách chọn lọc siêu hay là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn từ của mình thêm phong phú. Mời các em hãy đọc kĩ từng đoạn văn rồi suy nghĩ, tham khảo.

1. Đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách chọn lọc siêu hay:
People say that book is the endless source of knowledge, and luckily my favorite activity in my free time is reading books. I read many different kinds of books, such as science fiction, documentary, and horror stories. I live in two different worlds, the first one is my daily life, and the second one in is in the books. I can spend hours reading about a thrilling adventure, a remarkable discovery, or a magical journey. I find those details become more and more realistic when I am deep in to them, and I can experience another fascinating world. Among many books that I have read, my favorite series is Harry Potter. The story is about a little wizard with his great journey to destroy the dark force. I have been reading books since I was a kid; therefore I have a rich imagination and plenty of ideas about almost everything. Everyone has his or her own hobby, and I am glad that I spend my free time and my mind on something that is very helpful.

Dịch nghĩa:

Mọi người nói rằng sách là nguồn kiến thức vô hạn và may mắn là hoạt động yêu thích nhất của tôi trong thời gian rảnh là đọc sách. Tôi đọc rất nhiều loại sách khác nhau, ví dụ như khoa học viễn tưởng, sách tài liệu và truyện kinh dị. Tôi sống trong hai thế giới khác nhau, cái đầu tiên là cuộc sống thường ngày của tôi, cái thứ hai là trong những quyển sách. Tôi có thể dành hàng giờ để đọc về một cuộc phiêu lưu gay cấn, một phát hiện quan trọng hay một hành trình ma thuật. Tôi thấy những chi tiết đó càng lúc càng trở nên chân thật khi tôi đắm chìm vào đó và tôi được trải nghiệm một thế giới đầy sức hấp dẫn khác. Trong số rất nhiều quyển sách tôi đã đọc, tôi thích nhất là loạt truyện Harry Potter. Câu chuyện đó kể về một cậu bé phù thủy cùng hành trình vĩ đại để tiêu diệt thế lực đen tối của mình. Tôi đã đọc sách kể từ khi còn là một cô bé, vì thế tôi có được trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều ý tưởng cho hầu hết mọi việc. Mỗi người đều có một sở thích riêng, tôi mừng vì mình đã dành thời gian và tâm trí cho một việc rất có ích.

2. Đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách chọn lọc:
Everybody has his or her own hobby. My favorite hobby is reading. I enjoy reading a book when I am free. I started to get the hobby from my father when I was four years old. My father is a researcher so he has a great collection of books on many fields: literature, science, art,… I enjoy reading because it allows me to explore my own imaginative world. I keep the hobby of reading for at least one hour every day. I usually read books at home, in my own room, at my office, or at the local library. In my free time, I can spend hours reading and thinking about facts described in each kind of book. My favourite author is J.K. Rowling who wrote the world-famous book “ Harry Potter”. For me, a good book is not only a true companion but also a well-experienced teacher guiding me through my life. There are a lot of advantages of reading. Reading makes me feel relaxed and calm. It has the miracle to relieve my suffering and my hardship and reveal to me strange and new horizons. I can also learn new vocabulary and grammar. So I can further improve my English. Moreover, it gives me unlimited imagination. I can learn about the different cultures of other countries in the world, too. Instead of indulging myself in futile entertainment, I am often keen on reading books, which broadens my mind and improves my knowledge. In a few words, the reading of books contributes to the moral and intellectual formation of a man. I love reading and I love books. I will collect more and more books and I hope I can write my own books in the future.

Dịch nghĩa:

Mọi người đều có sở thích riêng của mình. Sở thích của tôi là đọc. Tôi thích đọc sách khi rảnh. Tôi bắt đầu có sở thích này giống cha mình từ khi tôi 4 tuổi. Cha tôi là một nhà nghiên cứu nên ông có một bộ sưu tập sách lớn về nhiều lĩnh vực: văn học, khoa học, nghệ thuật,… Tôi thích đọc sách vì nó cho phép tôi khám phá thế giới tưởng tượng của riêng mình. Tôi giữ thói quen đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi thường đọc sách ở nhà, trong phòng riêng của tôi, tại nơi làm việc hay tại thư viện địa phương. Trong thời gian rảnh, tôi có thể bỏ ra hàng giờ để đọc và suy nghĩ về các sự kiện được mô tả trong mỗi loại sách. Tác giả yêu thích của tôi là J.K.Rowling – người đã viết cuốn sách nổi tiếng thế giới “Harry Potter”. Với tôi, một cuốn sách hay không chỉ là một người bạn đồng hành thực sự mà còn là một giáo viên giàu kinh nghiệm dẫn đường tôi trong cuộc sống. Có rất nhiều ích lợi của việc đọc sách. Đọc sách làm cho tôi cảm thấy thoải mái và bình tĩnh. Nó chứa điều kì diệu giúp tôi giải tỏa căng thẳng và khó khăn, đồng thời mở ra cho tôi những chân trời mới lạ. Tôi cũng có thể học từ vựng và ngữ pháp mới. Vì vậy, tôi có thể cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Hơn nữa, nó mang lại cho tôi trí tưởng tượng không giới hạn. Tôi cũng có thể tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau của các nước khác trên thế giới. Thay vì nuông chiều bản thân trong những trò giải trí vô ích, tôi thường chú tâm vào việc đọc sách để mở rộng tâm trí và tăng thêm hiểu biết của bản thân. Nói tóm lại, việc đọc sách góp phần vào sự hình thành tính cách và trí tuệ của một người. Tôi thích đọc và tôi yêu sách. Tôi sẽ thu thập nhiều sách hơn nữa và tôi mong có thể viết những cuốn sách của riêng mình trong tương lai.

3. Đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách ý nghĩa:
In my daily life, I have several hobbies such as cooking, surfing, listening to music, and so on. However, I like reading books the most for some reasons. Firstly, reading makes me feel comfortable after many long stressful hours at school. I actually like comic books because they contain lots of colorful and interesting images that keep my spirit relaxed. Secondly, reading books provides me with a great deal of diverse knowledge of many fields. For instance, I can know more specific cultures of each country in The World’s Cultures book. In addition, I can learn more things about the different lives of various animals that are living around the world in the Discovery of Animals World book. Finally, reading helps to enhance my vocabulary in both Vietnamese and English language. In Vietnamese books, I can learn many traditional folks or proverbs that help me understand more deeply the beauty of my mother tongue. About English books, I can improve my English reading comprehension skills in study. Besides, my communication skills with foreigners will be better, too. In conclusion, I really like reading books, for it brings many good things to me. I see it as a useful activity to learn how to make life more meaningful and beautiful.

Bản dịch

Trong cuộc sống, tôi có một số sở thích như nấu ăn, lướt sóng, nghe nhạc, v.v. Tuy nhiên, tôi thích đọc sách nhất vì một số lý do như sau:

Thứ nhất, việc đọc sách khiến tôi cảm thấy thoải mái sau nhiều giờ học căng thẳng ở trường. Tôi thực sự thích truyện tranh vì chúng có nhiều hình ảnh đầy màu sắc và thú vị giúp tinh thần tôi thư giãn.

Thứ hai, đọc sách mang lại cho tôi rất nhiều kiến thức đa dạng về nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, tôi có thể biết thêm về văn hóa cụ thể của từng quốc gia trong cuốn sách The World’s Cultures. Ngoài ra, tôi còn có thể biết thêm nhiều điều về đời sống khác nhau của nhiều loài động vật đang sinh sống trên khắp thế giới trong cuốn sách Khám phá Thế giới Động vật.

Cuối cùng, việc đọc giúp nâng cao vốn từ vựng của tôi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong sách tiếng Việt, tôi có thể học được nhiều câu tục ngữ hay tục ngữ truyền thống giúp tôi hiểu sâu sắc hơn vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ. Về sách tiếng Anh, tôi có thể nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh trong học tập. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp của tôi với người nước ngoài cũng sẽ tốt hơn. Tóm lại, tôi rất thích đọc sách, vì nó mang lại nhiều điều tốt đẹp cho tôi. Tôi xem đó là một hoạt động hữu ích để học cách làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn.