Tác phẩm Thế giới mạng và tôi

Thế giới mạng và tôi

a. Thể loại: Nghị luận

b. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

  • Tác phẩm được in trong cuốn "Thế giới mạng và tôi", do Nhà xuất bản Văn Học và Công ty Cổ phần sách Thái Hà, Hà Nội phát hành.

c. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

d. Tóm tắt văn bản "Thế giới mạng và tôi":

  • Tác phẩm bàn về thế giới mạng và cách con người tương tác trong môi trường ảo này, bao gồm những gì chúng ta làm và viết trên mạng. Mạng xã hội có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Từ đó, tác giả khuyên nên sử dụng mạng xã hội một cách hạn chế.

e. Bố cục văn bản "Thế giới mạng và tôi":

  • Phần 1: Từ đầu đến "nhạt đi và nhẹ đi" – Giới thiệu về thế giới mạng.
  • Phần 2: Tiếp theo đến "của một xã hội" – Những hoạt động của con người trên mạng.
  • Phần 3: Phần còn lại – Lời khuyên của tác giả.

g. Giá trị nội dung của văn bản "Thế giới mạng và tôi":

  • Phân tích vai trò của mạng xã hội trong đời sống hiện đại và lời khuyên của tác giả về việc sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả và có kiểm soát.

h. Giá trị nghệ thuật của văn bản "Thế giới mạng và tôi":

  • Ngôn từ mộc mạc, gần gũi.
  • Các ý và luận điểm được trình bày rõ ràng, logic.
  • Văn phong tự nhiên.
  • Thuật ngữ được giải thích dễ hiểu