Ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày

OceanBank là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất huy động trong ngày 5/6, với mức tăng ấn tượng lên đến 0,8%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng.
tien3-1717144842.jpg

OceanBank vừa điều chỉnh lãi suất cho các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng. Theo biểu lãi suất mới, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5%/năm, đạt 3,4%/năm. Đặc biệt, lãi suất kỳ hạn 2 tháng tăng mạnh 0,8%/năm, bằng với lãi suất kỳ hạn 1 tháng.

Các kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng có lãi suất là 3,8%/năm sau khi kỳ hạn 3 tháng tăng 0,6%/năm và kỳ hạn 4, 5 tháng tăng 0,8%/năm. Kỳ hạn 6-8 tháng tăng 0,4%/năm, đạt 4,4%/năm. Các kỳ hạn 9-11 tháng tăng 0,5%/năm, lên 4,6%/năm.

OceanBank vẫn giữ nguyên lãi suất cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, trong đó kỳ hạn 24 và 36 tháng vẫn dẫn đầu thị trường với lãi suất 6%-6,1%/năm. OceanBank là một trong ba ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm trở lên, cùng với HDBank và OCB.

Các kỳ hạn còn lại của OceanBank bao gồm: Kỳ hạn 12-13 tháng 5,4%/năm, kỳ hạn 15 tháng 5,5%/năm, kỳ hạn 18 tháng 5,9%/năm.

Sau ba ngày làm việc đầu tháng 6, đã có tám ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: VietinBank, TPBank, VIB, GPBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank và OceanBank.