Một ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất huy động về mức cũ

Sau khi tăng mạnh lãi suất huy động vào ngày 29/5, VPBank hôm nay đã điều chỉnh giảm lãi suất về mức cũ.
lai-suat-22-1709029070.jpg

Sáng nay, ngân hàng VPBank quyết định điều chỉnh lại lãi suất về mức trước đó. Biểu đồ lãi suất huy động trực tuyến của VPBank đã trở lại như cũ.

Lãi suất huy động tại VPBank cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến ở mức: 2,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 3,2%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng, 4,4%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, 5%/năm cho kỳ hạn 12-15 tháng và 5,4%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Ngoài ra, VPBank cũng cộng thêm 0,1% và 0,2%/năm lãi suất cho các tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên, cho các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng.

Hôm qua, VPBank đã tăng mạnh lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn, nhưng hôm nay đã điều chỉnh lại. Trong khi đó, HDBank cũng điều chỉnh lãi suất huy động sau khi tăng lên ngày 20/5. Lãi suất tại HDBank cho các kỳ hạn 12 và 13 tháng đã tăng, trong khi các kỳ hạn 15 và 18 tháng đã giảm.

Mặc dù đã giảm nhẹ lãi suất cho một số kỳ hạn, tổng thể, lãi suất tiền gửi vẫn tăng so với tháng trước tại các ngân hàng này. HDBank, cùng với OCB và OceanBank, vẫn duy trì mức lãi suất huy động ở mức 6%/năm. Ngoài việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi ở một số kỳ hạn, các ngân hàng khác không có sự thay đổi về lãi suất huy động.