Năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên như thế nào?

Tính từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là 60 tuổi và 3 tháng đối với nam và 55 tuổi và 4 tháng đối với nữ. Sau đó, mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Năm 2024, việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động là một vấn đề đáng chú ý trong bối cảnh các quy định pháp lý và chính sách xã hội đang thay đổi để phản ánh sự điều chỉnh của nền kinh tế và xã hội. Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động dưới điều kiện lao động bình thường đã được quy định là 60 tuổi và 3 tháng đối với nam và 55 tuổi và 4 tháng đối với nữ. Điều này áp dụng cho những người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và đáp ứng các điều kiện khác liên quan.

luong-huu-1714318063.jpg

Nhưng theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi năm, tuổi nghỉ hưu sẽ được tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Điều quan trọng là sự điều chỉnh này không chỉ phản ánh xu hướng thay đổi của nền kinh tế mà còn đảm bảo tính công bằng và bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội. Trên thực tế, việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng phản ánh xu hướng tăng tuổi thọ và sức khỏe tốt hơn của người lao động, giúp họ tiếp tục đóng góp vào nền kinh tế và xã hội một cách tích cực khi họ vẫn còn khả năng lao động và kinh nghiệm.

Do đó, vào năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ tăng thêm 3 tháng (tổng cộng là 61 tuổi trong điều kiện bình thường), và tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ sẽ tăng thêm 4 tháng (tổng cộng là 56 tuổi và 4 tháng trong điều kiện bình thường). Điều này đặt ra một thách thức mới đối với cả chính phủ và các tổ chức xã hội trong việc đảm bảo sự chuyển giao mềm mại từ giai đoạn làm việc sang giai đoạn nghỉ hưu, đồng thời đảm bảo sự ổn định cho người lao động và hệ thống bảo hiểm xã hội.