4 việc xấu chính cha mẹ làm nhưng con cái phải gánh tội thay

Hồ Tùng Lâm
Dường như lời nói không mất tiền mua nên nhiều người đang ăn nói thiếu suy nghĩ, bản thân mình nói những lời ác nghiệp mà nghĩ rằng chẳng sao cả.

Tạo khẩu nghiệp

bat-hieu-0935-1715667876.webp

Dường như lời nói không mất tiền mua nên nhiều người đang ăn nói thiếu suy nghĩ, bản thân mình nói những lời ác nghiệp mà nghĩ rằng chẳng sao cả.

Hãy nhớ khẩu nghiệp chính là một trong những cái nghiệp nặng nhất. Làm người phải biết ăn nói để vừa ý người cũng là để bản thân có phước.

Ăn trộm

Trộm cắp chính là hành vi đáng lên án. Những người có thói quen ăn trộm sẽ phải chịu quả báo cực kỳ nặng nề đó là nghèo khổ cả đời, con cái sau này cũng sẽ bị người khác cướp đoạt tài sản.

Nghiện cờ bạc

Trong gia đình có bố mẹ nghiện cờ bạc, rượu chè thì chắc chắn là con cái cũng sẽ hư hỏng theo. Cha mẹ muốn con cái có tương lai thì bản thân phải là người sống lành mạnh.

Keo kiệt

Kiểu người số ky bo chỉ biết tới mình thì nhất định sẽ không có phúc phần. Người không có tấm lòng bác ái thì nhân duyên sẽ rời đi hết.