Giá iPhone 14 series cuối tháng 1/2024: Có biến động so với đầu tháng

Trong cùng tháng 1/2024, hai model iPhone 14 Plus 128GB và iPhone 14 Pro Max 256GB đã có biến động về giá giữa đầu tháng và cuối tháng.

Cuối tháng 1/2024, iPhone 14 Pro Max đã trải qua một số biến động nhẹ so với đầu tháng, trong đó một số phiên bản đã giảm giá và một số khác có sự thay đổi nhỏ về giá:

iphone-14-pro-max-128gb-ch-c-n-t-23-79-tri-u-ng-khi-p-d-ng-thu-c-i-m-i-1691391949-439-width740height555-1707713061.png
  1. iPhone 14 Plus 128GB: Giảm thêm 100.000 đồng, giá ưu đãi hiện tại là 21,29 triệu đồng, so với 21,39 triệu đồng hồi đầu tháng.

  2. iPhone 14 128GB: Giữ nguyên giá so với đầu tháng, vẫn là 18,49 triệu đồng, nhưng giảm thêm 500.000 đồng so với cuối tháng trước.

  3. iPhone 14 256GB: Có giá ưu đãi là 21,99 triệu đồng.

  4. iPhone 14 Pro Max 128GB: Giữ nguyên giá so với đầu tháng, không có sự thay đổi.

  5. iPhone 14 Pro Max 256GB: Tăng thêm 500.000 đồng, giá ưu đãi hiện tại là 29,49 triệu đồng.

  6. iPhone 14 Pro Max 512GB: Đang ở trạng thái hết hàng.

Tóm lại, mặc dù có sự biến động nhẹ về giá, iPhone 14 series vẫn giữ ổn định và vẫn là một lựa chọn phổ biến cho người tiêu dùng.