Những người thông minh thường không bao giờ làm 3 việc này

Hồ Tùng Lâm
Trí thông minh cảm xúc ảnh hưởng đến cách mỗi người kiểm soát hành vi, định hướng mang tính xã hội phức tạp và ra quyết định cá nhân để đạt được kết quả khả quan. Những người đó không bao giờ làm 4 việc này

Có ba việc mà người thông minh thường không làm:

1. Đánh giá người khác dựa trên ngoại hình

Người thông minh thường không đánh giá người khác dựa trên ngoại hình mà họ tập trung vào những phẩm chất và năng lực bên trong của một người.

2. Tự mãn

photo-1-1596617728936289894391-1670657140796-16706571413561521012295-6-0-381-600-crop-16706571563171341304805-1699797549.jpg

Người thông minh thường không tự mãn với kiến thức và thành tựu của mình. Họ luôn tìm cách học hỏi và phát triển bản thân để trở nên ngày càng thông minh hơn.

3. Tự tin quá mức

Người thông minh thường không tự tin quá mức và không tỏ ra kiêu ngạo. Họ hiểu rằng không ai có thể biết hết mọi thứ và luôn sẵn lòng lắng nghe ý kiến và góp ý từ người khác.

Tuy nhiên, đây chỉ là một quan điểm chung và không áp dụng cho tất cả mọi người thông minh. Mỗi người có cách tiếp cận và hành vi riêng của mình.