Giá iPhone 15 series tháng 2/2024: Giảm thêm 2 triệu đồng so với trước Tết

Hầu hết các tùy chọn thuộc iPhone 15 series đã giảm thêm hơn 1 triệu đồng cho tới 2 triệu đồng

Tháng 2/2024, iPhone 15 series VN/A tại Việt Nam đang được giảm giá mạnh so với cuối tháng 1. Dưới đây là các mức giảm giá cụ thể cho từng phiên bản của iPhone 15 series:

nologo-iphone15promax-1706194413-124-width740height495-1707712890.jpg
  1. iPhone 15 128GB: Giảm từ 21,46 triệu đồng xuống còn 20,49 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng.

  2. iPhone 15 256GB: Giảm từ 25,49 triệu đồng xuống còn 23,49 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng.

  3. iPhone 15 512GB: Giảm từ 30,99 triệu đồng xuống còn 28,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng.

  4. iPhone 15 Pro Max 256GB: Giảm từ 33,49 triệu đồng xuống còn 31,49 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng.

  5. iPhone 15 Pro Max 512GB: Giảm từ 40,49 triệu đồng xuống còn 38,49 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng.

  6. iPhone 15 Pro Max 1TB: Giảm từ 46,49 triệu đồng xuống còn 44,49 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng.

Như vậy, giảm giá lần này giúp người tiêu dùng tiết kiệm từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng khi mua các phiên bản của iPhone 15 series. Điều này có thể là một cơ hội tốt để người dùng quan tâm đến các sản phẩm này