AWS đang sáng tạo và đổi mới với công nghệ AI tạo sinh

Các tổ chức đang chuyển đổi cách họ tạo nội dung, tăng cường hiệu suất nhân viên, cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển kỹ năng nhân viên thông qua sự hỗ trợ của công nghệ AI tạo sinh của Amazon Web Services (AWS).

AWS đang hỗ trợ khách hàng ở mọi quy mô và nhà phát triển ứng dụng ở mọi cấp độ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang lại sự dễ dàng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí trong triển khai AI tạo sinh. Dịch vụ này bao gồm đầu tư vào hạ tầng với chi phí hợp lý, giúp khách hàng mở rộng ứng dụng AI tạo sinh, sử dụng công cụ máy học (ML) dễ dàng và tận dụng các dịch vụ AI chuyên dụng.

aws-dang-sang-tao-va-doi-moi-voi-cong-nghe-ai-tao-sinh-655c786e4e901-1701368617.jpg

Ảnh hưởng tích cực của AI tạo sinh đang trở nên đặc biệt rõ ràng trong các ngành và xã hội, với doanh nghiệp và tổ chức chính phủ hào hứng thử nghiệm nhiều dịch vụ AI tạo sinh đa dạng của AWS. Ví dụ, tập đoàn Takenaka, một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng ở Nhật Bản, đã hợp tác với AWS để xây dựng nền tảng Building 4.0 Digital Platform. Nền tảng này sử dụng dữ liệu và phân tích để tăng cường hiệu suất kinh doanh, và AI tạo sinh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả trong ngành xây dựng.

Takenaka đang xây dựng nền tảng dựa trên dịch vụ Amazon Bedrock và Amazon Kendra, có khả năng tổng hợp lượng thông tin khổng lồ, bao gồm thông tin pháp luật và quy định ngành xây dựng. Điều này giúp nhân viên đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng, thông minh và cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

AI tạo sinh cung cấp cơ hội mới cho sự chuyển đổi của các doanh nghiệp toàn cầu, và AWS cam kết hỗ trợ làn sóng nhân tài công nghệ tiếp theo thông qua các công cụ và chương trình hỗ trợ tùy chỉnh. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, AWS đang đầu tư vào các chương trình tăng tốc khởi nghiệp và phát triển LLM để giúp tổ chức địa phương phát triển các ứng dụng AI tạo sinh chuyên dụng.