Tin Trong Nước

Xã hội

Nghệ An

Vì cộng đồng

Hà Tĩnh

Cảnh báo: Internet toàn cầu có thể "sập nguồn" trong 2 ngày tới

Theo kênh truyền hình RT, Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN) – chịu trách nhiệm duy trì việc đăng ký tên miền và địa chỉ IP – sẽ thay đổi hệ thống khóa mật mã nhằm giúp bảo vệ Hệ thống Tên miền (DNS) hay sổ địa chỉ của Internet.