Video: Thăm nhà Phạm Xuân Mạnh và câu chuyện “bán trâu mua giày”

11:20 29/05/2019

Thăm nhà cầu thủ Phạm Xuân Mạnh mới thấy, bóng đá đã thay đổi cuộc sống như thê nào. Nhưng trên tất cả, chúng ta được nghe câu chuyện cảm động, đức hy sinh mà bố mẹ dành cho con và chữ HIẾU vẹn tròn của Xuân Mạnh.

Vlog Minh Hải

 

 

Xem thêm

lên đầu trang