CLB SLNA

Thư đầu năm: Sông Lam nước chảy về đâu?

Khi mà Nam Định đã biến thành Dược Hà Nam- Nạm Định, Thanh Hóa đang trở thành công ty cổ phần nhiều cổ đông, ông chủ Tam của thương hiệu Asanzo "đạp đất" Than Quảng Ninh thì những tin tức về SLNA vẫn kín như bưng. Đang có một chút khó khăn khi tìm ông bầu mới!

lên đầu trang