Sinh viên sư phạm b.á.n d.â.m 4 lần sẽ bị buộc thôi học!?

06:23 30/10/2018

Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động mại ḍâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Một số quy định trong dự thảo.

Thông tin trên Zing.vn, mới đây Bộ GD&ĐT mới ban hành dự thảo Quy chế công tác học sinh sinh viên với nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp.

Theo đó, sinh viên nếu hoạt động mại ḍâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học. Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học, sinh viên sẽ bị khiển trách và lần thứ 2 sẽ cảnh cáo, lần thứ 3 đình chỉ có thời hạn. Sinh viên chứa chấp, môi giới mại ḍâm một lần sẽ bị buộc thôi học.

Mức xử phạt tương tự cũng được áp dụng với các hành vi khác như: Đánɦ bạc dưới mọi hình thức; Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép; Tham gia bi.ể u ti`nh tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật…

Dự thảo đang trong thời hạn lấy ý kiến góp ý đến ngày 26.11.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang