Nghệ An: Quy định mới về việc đi lại từ vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16

04:36 19/06/2021

Theo Thông báo số 336 ngày 19/6/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại phiên họp ngày 18/6, việc đi vào – ra khỏi vùng cách ly theo Chỉ thị 16 được quy định tại mục 7 của Thông báo, trong đó, các đối ṭượng sau được phép vào – ra vùng cách ly:

Ảnh: Tình đoàn Nghệ An

Xe chở tiền, xe chở bưu phẩm, bưu kiện của bưu điện, xe cung ứng dịch vụ viễn thông, thông tin liên lạc; xe chở nhiên liệu xăng dầu, xe chở hàng phân phối lương thực, thực phẩm thiết yếu có tổng kho tại vùng cách ly, xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Người điều khiển các phương tiện ở trên.

Người làm các nhiệm vụ của các doanh nghiệp kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu, cán bộ làm việc tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và các đơn vị có nhiệm vụ được phép ra vào các vùng cách ly y tế.

Các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động.


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang