Nghệ An: Dự chi 2191 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam

04:16 11/06/2019

Theo thống kê, có khoảng 697 hộ ở Nghệ An bị ảnh hưởng từ dự án đường cao tốc Bắc – Nam phải tái định cư, tổng kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các đoạn qua Nghệ An là 2.191 tỷ đồng.

Theo Báo Xây Dựng, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84km, thuộc tiểu dự án Nghi Sơn – Diễn Châu và tiểu dự án Diễn Châu – Bãi Vọt đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó, đi qua đất nông nghiệp là 66,8km (76%); đi qua đất khu dân cư là 21km (24%).

Sơ đồ hướng tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Trong tổng kinh phí 2.191 tỷ đồng cho GPMB các đoạn qua Nghệ An, thì phần dành cho đoạn thuộc tiểu dự án Nghi Sơn – Diễn Châu là 1.033 tỷ đồng; phần dành cho đoạn thuộc tiểu dự án Diễn Châu – Bãi Vọt là 1.088 tỷ đồng.

Theo báo Nghệ An, hiện nay Nghệ An đã được cấp 660 tỷ đồng GPMB cho dự án này; phần thuộc tiểu dự án đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu đã chuyển kinh phí về Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thị xã 320 tỷ đồng, trong đó: Thị xã Hoàng Mai 90 tỷ đồng, huyện Quỳnh Lưu 100 tỷ đồng, huyện Diễn Châu (đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu) 90 tỷ đồng, huyện Yên Thành 40 tỷ đồng.

Phần thuộc tiểu dự án đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã chuyển kinh phí về các Hội đồng bồi thường GPMB các huyện 340 tỷ đồng, trong đó: Huyện Diễn Châu 80 tỷ đồng, huyện Nghi Lộc 60 tỷ đồng, huyện Hưng Nguyên 200 tỷ đồng.

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang