Nghệ An có thêm 1641 ca nhiễm mới trong 24h qua

07:45 07/02/2022

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, từ 18h ngày 06/02/2022 đến 6h00 ngày 07/02/2022, Nghệ An ghi nhận 845 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (Yên Thành: 211, Nghi Lộc: 169, TP Vinh: 116, Nam Đàn: 105, Cửa Lò: 58, Hưng Nguyên: 43, Thanh Chương: 41, Diễn Châu: 33, Quỳnh Lưu: 33, Hoàng Mai: 15, Nghĩa Đàn: 8, Quỳ Hợp: 8, Tân Kỳ: 2, Kỳ Sơn: 2, Tương Dương: 1).

Trong đó có 146 ca cộng đồng tại 13 địa phương (TP Vinh: 43, Hưng Nguyên: 26, Yên Thành: 15, Thanh Chương: 15, Cửa Lò: 12, Diễn Châu: 10, Nam Đàn: 9, Quỳnh Lưu: 8, Quỳ Hợp: 3, Kỳ Sơn: 2, Nghi Lộc: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1); 699 ca đã được cách ly từ trước (669 ca là F1, 25 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 2 ca trong khu cách ly, 3 ca từ nước ngoài về). Ghi nhận 428 ca có triệu chứng, 417 ca không có triệu chứng.

Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 07/02/2022), Nghệ An ghi nhận 796 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (Đô Lương: 150, Nghi Lộc: 133, Quỳnh Lưu: 119, Nam Đàn: 94, Diễn Châu: 61, Cửa Lò: 49, TP Vinh: 46, Quỳ Hợp: 42, Thái Hòa: 28, Nghĩa Đàn: 25, Quế Phong: 17, Con Cuông: 16, Tương Dương: 11, Quỳ Châu: 4, Kỳ Sơn: 1).

Trong đó có 184 ca cộng đồng tại 14 địa phương (Quỳ Hợp: 34, Tp Vinh: 33, Quỳnh Lưu: 27, Nam Đàn: 24, Đô Lương: 18, Diễn Châu: 16, Nghi Lộc: 8, Cửa Lò: 6, Con Cuông: 5, Nghĩa Đàn: 5, Thái Hòa: 3, Quế Phong: 2, Quỳ Châu: 2, Kỳ Sơn: 1); 612 ca đã được cách ly từ trước (588 ca là F1, 21 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 3 ca trong khu cách ly). Ghi nhận 437 ca có triệu chứng, 359 ca không có triệu chứng.

* Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 18.336 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 2.678, Quỳnh Lưu: 1.783, Nghi Lộc: 1.468, Yên Thành: 1.357, Diễn Châu: 1.159, Thanh Chương: 1.075, Đô Lương: 995, Hoàng Mai: 908, Nam Đàn: 817, Quế Phong: 710, Quỳ Châu: 638, Quỳ Hợp: 609, Nghĩa Đàn: 553, Tân Kỳ: 542, Hưng Nguyên: 532, Con Cuông: 525, Kỳ Sơn: 476, Cửa Lò: 464, Anh Sơn: 435, Thái Hòa: 324, Tương Dương: 288.

* Lũy kế số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 13.429 BN. Lũy kế số BN ṭử voṇg: 47 BN. Số BN hiện đang điều trị: 4.860 BN.


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang