Giáo dục

Chuyện ngược đời ở Thanh Chương, Nghệ An: "Khổ vì 4 đứa con học quá giỏi"

"Nhà làm nông nghiệp, chỉ biết lấy hột ló làm của ăn của để, nhưng ló cũng không có mà để. Năm trước lại năm ni, hai đứa đầu học Đại học ở Hà Nội, đứa thứ ba đi nhập học trường chuyên Phan Bội Châu ở Vinh, đứa út đang học ở nhà. Không cho con học thì mất ước mơ của con, mà cho đi thì khổ chì chi. Thôi, tui sinh ra có cái số "khổ" vậy rồi, cố gắng thôi chú nà", đó là chia sẻ của anh Ba, một nông dân ở Thanh Chương.