Đường cao tốc Bắc – Nam sẽ đi qua 37 xã, thị trấn ở Nghệ An

03:27 14/03/2019

Đường cao tốc Bắc – Nam sẽ đi qua các Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

Theo thiết kế, tuyến đường cao tốc rộng 32,25 m, với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong đó, giai đoạn 1, đường rộng 17m, 4 làn xe, tốc độ 80km/h.

Theo Báo Nghệ An, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017 -2020 có tổng chiều dài toàn tuyến là 50 km, trong đó Thanh Hóa là 5,88 Km, Nghệ An 44,1 Km, với tổng mức đầu tư 8.380 tỷ đồng.

Tuyến đường cao tốc đi qua Nghệ An sẽ có 6 làn xe chạy (Ảnh: Minh Họa)

Đoạn này đi qua các xã: Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai); Quỳnh Tân, Quỳnh Văn, Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu); Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Tháp, Diễn Liên, Diễn Đồng, Diễn Hạnh, Diễn Quảng, Diễn Cát (huyện Diễn Châu) và Đô Thành (huyện Yên Thành).

Còn Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017 -2020 có tổng chiều dài 49,3 Km, trong đó Nghệ An là 44,2 Km, Hà Tĩnh là 5,1 Km, với tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng.

Đoạn này đi qua các xã: Diễn Cát, Diễn Lợi, Diễn Thọ, Diễn Phú (huyện Diễn Châu); Nghi Đồng, Nghi Phương, Nghi Mỹ, Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc); Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Tây, Hưng Đạo, thị trấn Hưng Nguyên, Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Tiến, Hưng Thắng, Hưng Châu, Hưng Khánh và Hưng Phú (huyện Hưng Nguyên).

Theo Báo Đầu Tư, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu mỗi địa phương thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; đồng thời tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan, cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới; các địa phương cũng có trách nhiệm tổ chức triển khai công tác GPMB; tổ chức lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường GPMB, thanh quyết toán kinh phí bồi thường GPMB để thực hiện theo đúng quy định.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông Vận tải cung cấp hồ sơ có liên quan, bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới cho UBND các huyện, thị xã để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; Các Sở (Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng…) cùng phối hợp.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang