Các cụ hay bảo '1 người không vào miếu, 2 người không xem giếng, 3 người không khiêng cây', tại sao lại nói như vậy?

Hồ Tùng Lâm
Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là bạn không được có ý định làm điều không tốt cho người khác, và bạn nên cẩn thận hơn trong cuộc sống!

Đây là một trong những lời dạy của cổ nhân. Ý nghĩa như sau:

1 người không vào miếu

tai-xuong-1-1700550637.jpg

Trước đây trong miếu thường có những đồ dùng vật báu quý hiếm, nếu một mình đi vào miếu rất dễ bị tình nghi ăn cắp đồ, bởi vậy mới có câu “một người không vào miếu”.

2 người không xem giếng

tai-xuong-2-1700550622.jpg

Hai người khi ngó xuống giếng xem, một người không cẩn thận mà bị trượt chân ngã xuống giếng, người còn lại sẽ bị hiểu lầm là thủ phạm đẩy người kia xuống, bởi vậy mới nói “Hai người không xem giếng”.

3 nguòi không khiêng cây

to-tien1-1109-1700550634.jpeg

Ôm cây kỳ thực là chỉ khiêng cây, có ba người cùng khiêng cây sẽ có một người vì lười nhác mà ỷ vào sức lực của hai người khác, bởi vậy mới có câu “Ba người không ôm cây”.