Xã hội

Nghệ An

Tin Trong Nước

Hà Tĩnh

Vì cộng đồng

Top 5 xã nhiều tỷ phú nhất Nghệ An

Diễn Tháp (Diễn Châu), Đô Thành (Yên Thành), Tiến Thủy (Quỳnh Lưu), Minh Hợp (Quỳ Hợp), Hợp Thành (Yên Thành) là 5 xã được đánh giá là giàu có nhất Nghệ An.