Xã hội

Nghệ An

Tin Trong Nước

Hà Tĩnh

Xử lý lấn chiếm vỉa hè tại Nghệ An: Còn “giơ cao đánh khẽ”!

Để lấy lại hành lang vỉa hè an toàn giao thông (ATGT), Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành cùng vào cuộc thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm hành lang vỉa hè vẫn còn xuất hiện trên địa bàn sau khi lực lượng chức năng rút đi.