Thể Thao Việt Nam

Thể thao

Sông Lam Nghệ An

Thể thao quốc tế

Bóng đá phủi

Cựu danh thủ Lê Công Vinh tranh cử vào Ban chấp hành VFF

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công khai danh sách các ứng viên được đề cử và đồng ý tham gia ứng cử ban chấp hành (BCH) VFF nhiệm kỳ 2018- 2022, trong đó có tên cựu danh thủ Lê Công Vinh